Oproep: check uw contactgegevens!

31 januari 2023

De contactgegevens op onze website onder ‘Leden die helpen' zijn deels incompleet of verouderd. Het is belangrijk dat u uw eigen gegevens up to date houdt. 

U kunt dit zelf doen door in te loggen op onze website en rechtsboven op uw naam te klikken. Het advies is om uw zakelijke gegevens op het openbare deel van de site zichtbaar te maken. Deze contactgegevens zijn belangrijk om in contact met elkaar te komen, ook voor buitenstaanders die hulp zoeken bij een vraag met betrekking tot mondzorg voor ouderen. De privé contactgegevens zijn alleen zichtbaar op het besloten deel en niet openbaar.