Oproep: doe mee aan onderzoek thuiswonende kwetsbare ouderen

6 september 2021

Mondgezondheid hangt bij ieder individu samen met de algemene gezondheid en het algemene welbevinden. Bij kwetsbare thuiswonende ouderen is er een verhoogd risico op mondproblemen en andere aandoeningen en bovendien op sociaal isolement. Daarom is goede mondzorg bij deze groep extra belangrijk. Op verzoek van Zorginstituut Nederland onderzoekt het Nivel hoe de mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen kan worden verbeterd. Daarvoor heeft het Nivel uw expertise en ervaringen nodig.

Zou u daarom bijgaande korte vragenlijst willen invullen? Door uw visie op de mondzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen met het Nivel te delen, krijgen we meer inzicht in de problemen, uitdagingen én oplossingsrichtingen voor mondzorg bij deze doelgroep.

Online vragenlijst mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen. 

Het invullen duurt 10 tot 15 minuten.

Namens dr. Monique Heijmans & dr. Bart Knottnerus, huisarts - Senior onderzoekers Nivel