ORANGEHealth.nl

2 mei 2021

ORANGEHealth.nl is een onderzoeksconsortium welke recent is opgericht met alle opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde uit Nederland waarbij tevens private instellingen betrokken gaan worden. ORANGEHealth.nl heeft de ambitie een groot nationaal publiek-privaat programma te starten die alle kennis op het gebied van mondgezondheid gaat verenigen. Het is gebouwd op een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, mondzorgprofessionals, particuliere bedrijven, patiëntenverenigingen, verzekeringsmaatschappijen en openbare gezondheidsinstanties. Zij werken samen in een meerjarenprogramma om te profiteren van het unieke mondgezondheidszorgsysteem om onderling verbonden mond- en algemene gezondheidsuitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd een meer geïntegreerde rol van de zorgprofessional in het bredere Nederlandse gezondheidszorgsysteem tot stand brengen. 

Mondzorgprofessionals in Nederland bundelen hun krachten in ORANGEHealth.nl in een missie om de toekomst van gezondheid en zorg vorm te geven: een sprong voorwaarts maken in preventie, de juiste zorg op de juiste plek bieden. ORANGEHealth.nl draagt ​​op deze manier bij aan het realiseren van de missies zoals omschreven in de Nederlandse Kennis- en Innovatieagenda 'Gezondheid en Zorg'. Het kick-off project heeft een looptijd van vier jaar.

Om invulling te geven aan deze ambitie heeft ORANGEHealth.nl drie strategische pijlers gedefinieerd, waaronder pijler drie "Field Labs and Implementation" is. Deze pijler richt zich op mondzorg bij thuiswonende, kwetsbare ouderen.  

Deelproject thuiswonende, kwetsbare ouderen

De doelstelling van dit deelproject is om:

  • De toegankelijkheid en kwaliteit van mondzorg voor kwetsbare ouderen in algemene mondzorgpraktijken te verbeteren. Dit deelproject wordt getrokken door Josef Bruers.
  • De relatie tussen toenemende kwetsbaarheid van ouderen en hun mondgezondheid in kaart te brengen en mogelijke voorspellende factoren te identificeren; ook voor bijvoorbeeld het afzien van bezoek aan een mondzorgprofessional, mondzorg aan huis. Dit deelproject wordt getrokken door Anita Visser en Frank Lobbezoo.
  • Oplossingen te vinden hoe mondzorg kan worden ingebed als onderdeel van interprofessionele zorg. Verschillende disciplines die een rol spelen zijn: huisartsenpraktijk (huisarts en POH), thuiszorg, apotheken en publieke gezondheidsorganisaties (GGD's), met als uiteindelijk doel een evidence based interdisciplinaire samenwerkingsrichtlijn op het gebied van mondzorg. Dit deelproject wordt getrokken door Linet Weening-Verbree, Vanessa Hollaar, Monique van der Veen, Katarina Jerkovic en Claar van der Maarel-Wierink.

Bij dit project zijn vooral leden van de NVGd betrokken en past binnen de doelstellingen van de vereniging. Daarom heeft het bestuur besloten ORANGEHealth.nl financieel te ondersteunen. Wij zullen bij de eerstvolgende ALV de leden vragen dit besluit goed te keuren. 

Kijk voor meer informatie over ORANGEHealth.nl op de website of bekijk de flyer.