Praktijkwijzer Mondzorg aan kwetsbare ouderen

28 februari 2021

Het afgelopen jaar heeft Brigitte van Dam namens de KNMT hard gewerkt aan een nieuwe versie van de praktijkwijzer Mondzorg aan kwetsbare ouderen. Ook leden van de NVGd hebben meegewerkt aan dit project. Tandartsen-geriatrie Nelleke Bots- van ’t Spijker, Arie Hoeksema, Claar Wierink, Ronald Goldsweer en Specialist Ouderengeneeskunde dr. Gert-Jan van der Putten hebben Brigitte met raad en daad bijgestaan. Het resultaat is een up-to-date advies document waar iedereen in het werkveld zijn voordeel mee kan doen.

Elke tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus zal steeds vaker te maken krijgen met deze patiënten groep. De praktijkwijzer 'Zorg aan kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk' biedt u hiervoor adviezen. Deze betreffen alle niet-klinische aspecten van de zorg aan ouderen.

De adviezen met betrekking tot elke stap in dit zorgproces zijn voor zover mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. De wetenschappelijke literatuur is op dit terrein echter zeer beperkt beschikbaar. Van de literatuur die wel kon worden gevonden, is het wetenschappelijke bewijs veelal van een laag niveau. De adviezen zijn dan ook voor een belangrijk deel gebaseerd op ervaringsdeskundigheid.

Het is belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk uw mondzorgpraktijk kunnen blijven bezoeken. We hopen dat de praktijkwijzer veel wordt geraadpleegd en dat deze hulp biedt bij het leveren van zorg aan kwetsbare ouderen in de praktijk, maar ook aan huis. Op de site van de KNMT is deze voor iedereen in te zien dan wel te downloaden.