Promotieonderzoek Masterstudent Rijksuniversiteit Groningen

16 december 2022

Maud Jonker, Master 3 student Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet een promotieonderzoek over onvrijwillige mondzorg bij wilsonbekwame ouderen met dementie. 

Het artikel genaamd 'Decision-Making concerning Involuntary Oral Care of Older Individuals with Dementia' is recentelijk gepubliceerd in de 'International Journal of Environmental Research and Publich Health'. In deze studie is onderzoek gedaan naar de attitude van verschillende zorgverleners ten aanzien van onvrijwillige mondzorg bij wilsonbekwame ouderen met dementie. U kunt dit volledige artikel hier inzien.