Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg

4 december 2023

Op 30 november 2023 is de SKILZ-richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg gepubliceerd.

De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen. Dagelijkse mondverzorging kan namelijk lastig zijn, onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen cliënten met een verstandelijke beperking of dementie afwerend reageren op mondverzorging.  

Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen en zal in principe de oude richtlijn 'Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen' uit 2007 vervangen.

U kunt de richtlijn vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. 

Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Daarnaast is een praktijkkaart gemaakt waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Ook is in de richtlijn een stap-voor-stap beschrijving opgenomen voor het uitvoeren van mondverzorging.