Start onderzoeksproject 'Eten met lange tanden' - HAN en Hogeschool Utrecht

14 oktober 2019

Veel thuiswonende ouderen ervaren problemen met mondgezondheid, zoals pijn bij het kauwen en in samenhang daarmee slechte voedingsinname. Diëtisten en mondhygiënisten willen graag hulp bij het tijdig signaleren van problemen van mondgezondheid en voeding, bij de aanpak en bij het doorverwijzen naar een andere discipline. Het onderzoeksproject 'Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg' komt tegemoet aan deze vragen. 

Het Lectoraar Voeding en Gezondheid (HAN) en het Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg (Hogeschool Utrecht) zijn 1 juni gestart met dit RAAK-MKB gehonoreerde onderzoek. In het project combineren de HAN en de HU de complementaire disciplines Voeding en Diëtetiek en Mondzorgkunde. 

Dinsdag 1 oktober jl. heeft de Kick-off-bijeenkomst van het onderzoeksproject plaatsgevonden in Utrecht. Naast de kennismaking met alle betrokkenen, zijn tijdens deze bijeenkomst de verschillende onderdelen (werkpakketten) van dit project uitgelegd en hoe en wanneer deze werkpakketten worden uitgevoerd.

Willen jullie op de hoogte blijven van het onderzoeksproject 'Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg'? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief. De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 februari 2020 van 15:00u - 17:00u in Utrecht. De agenda voor deze bijeenkomst zal verstuurd worden via de nieuwsbrief.