Telefonisch spreekuur mondzorg ouderen

31 maart 2020

In samenwerking met de KNMT is er door de tandartsen-geriatrie Nicole Teeuwisse en Peter de Goede een telefonisch spreekuur ingericht voor ouderen, mantelzorgers of zorgverleners.

Het spreekuur is op maandagochtend en op donderdagochtend van 11.00-12.00 uur. De collegae zijn bereikbaar op nummer 040-2001200, er zijn geen kosten aan dit spreekuur verbonden.
Teeuwisse en de Goede werken beide vanuit een groot multidisciplinair netwerk en merken dat er behoefte is aan dit spreekuur. Er bestaat al een vergelijkbaar spreekuur van bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) op woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur, via  telefoonnummer 073-3036444.