Telefonisch spreekuur tandarts-geriatrie

6 februari 2020

Peter de Goede, tandarts-geriatrie in Den Bosch, houdt sinds begin februari een telefonisch spreekuur voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare ouderen en hier vragen over hebben.
Zijn eerste spreekuur bij de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant (KBO-Brabant) was op woensdag 5 februari. Voortaan zit hij elke woensdagmiddag van 13.30 -14.30 uur aan de telefoon en is hij bereikbaar op: 073-3036444.