Update coronavirus (COVID-19)

16 maart 2020

 - maandag 16 maart 2020 - 

Geacht lid,

Als bestuur worden we op individuele basis benaderd door leden met vragen rondom het beleid inzake het coronavirus (COVID-19). Alhoewel wij ons zelf geen specialisten op dit terrein vinden, willen wij u toch helpen met het maken van beslissingen. Wij hebben enkele belangrijke zaken op een rij gezet, hoofdzakelijk met betrekking tot het werken in zorginstellingen of met kwetsbare ouderen thuis.

Volg allereerst de adviezen van het RIVM en de diverse beroepsorganisaties. Kijk regelmatig op de website van het RIVM aangezien de informatie en adviezen regelmatig worden aangepast naar mate het virus zich verder verspreidt. Ook Actiz en Verenso communiceren adviezen via hun websites.

Alle zorginstellingen hebben eigen gedragsregels opgesteld vanuit ingestelde crisisteams. Veel instellingen zijn dicht of voeren een restrictief bezoekersbeleid. Het kan dus zijn dat u wordt aangesproken bij de receptie en verantwoording moet afleggen voor uw komst.
Op de meeste plekken zijn duidelijke werkafspraken voor zorgverleners gemaakt, ook in relatie tot samenwerking met externe behandelaars uit andere zorgdomeinen. De specialisten ouderenzorg zijn en blijven de eerstverantwoordelijken.

Beperk uw werkzaamheden tot spoedeisende hulp en pijnklachten. Onder spoed wordt verstaan: trauma, nabloeding na een behandeling en mogelijk levensbedreigende ontstekingen. Bij pijnklachten denken we aan plotselinge, acute pijn, nacontroles bij immediaatprotheses, en adviezen bij palliatieve zorg. Bedenk daarbij dat - vanwege het veelvuldig gebruik van pijnstillers zoals Oxycodon of andere analgeticum - het wenselijk is bij aanhoudende pijnklachten (langer dan twee dagen) poolshoogte te nemen. 

Ga daarbij niet van de ene naar de andere zorginstelling. Ga tussendoor naar huis, douche en trek schone kleren aan. U kunt ook proberen via een telefonisch consult de patiënt te begeleiden. 

Verwijs niet naar de algemene spoeddienst van uw kring, neem uw verantwoordelijkheid en help uw eigen patiënt naar eer en geweten.

Als laatste: blijf gezond en houd uw hoofd koel!

Bestuur NVGd