Update: Wlz - Mondzorg tarieven 2023

21 februari 2023

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie is onlangs onverwacht geconfronteerd met wijzigingen in het tarief WRK001 (Reiskosten per km) voor 2023. Uitsluitend zorgkantoor Zorg en Zekerheid hanteert de kilometervergoeding van €0.37. De rest van de zorgkantoren  hanteren helaas nog €0.28 per kilometer.

Ook wij als vereniging zijn verbaasd dat er geen eenheid is onder de verschillende zorgkantoren wat betreft het hanteren van dit tarief. De NVGd overlegt niet met zorgverzekeraars, noch met de NZa of VWS over de hoogte van de Wlz-tarieven. Dit overleg doet de KNMT namens alle mondzorgverleners. Als vereniging hebben wij tijdens ons overleg met de KNMT onze verbazing uitgesproken over de autonome wijze waarop zorgkantoren blijkbaar opereren. Wij zijn van mening dat de vergoeding van 0,28 cent per km omhoog moet gezien de stijgende kosten, en dat zo'n wijziging uniform en volledig en tijdig gecommuniceerd moet worden. Helaas kunnen we alleen bij de KNMT deze grief neerleggen en niet actief onderhandelen met zorgkantoren. Wij zullen de KNMT vragen of zij mogelijkheden zien te bemiddelen en te komen tot een uniform verhoogd tarief WRK001 (Reiskosten per km).