Vaccinatie COVID-19

11 januari 2021

Op 6 januari 2021 is begonnen met het vaccineren van mensen die werken in de zorg, volgens de vaccinatiestrategie die Rijksoverheid heeft opgesteld. 

Als eerste komen de zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg aan bod. Ook mondzorgmedewerkers die in zorginstellingen werken, of in een praktijk buiten de zorginstelling bewoners behandelen, komen in aanmerking voor vroege vaccinatie. Dit geldt voor zowel tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici als (preventie)assistentes.

Mondzorgmedewerkers die slechts incidenteel met bewoners van zorginstellingen in aanraking komen of veel thuiswonende kwetsbare ouderen behandelen, komen later aan de beurt. In de eerstelijnszorg worden alleen diegenen die veel in aanraking komen met besmette mensen, zoals huisartsen, wel met voorrang gevaccineerd.

Wilt u in aanmerking komen voor een vaccinatie, dan moet de zorginstelling u uitnodigen. U heeft een formulier nodig waarmee u een telefonische afspraak kunt maken bij de GGD in uw regio. Wanneer u niet op de loonlijst staat van de zorginstelling gaat dit vaak niet automatisch. Neem dan contact op met het management van de zorginstelling om de vaccinatie te regelen.

Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie 

U kunt iemand niet verplichten tot vaccinatie. Of uiteindelijk niet gevaccineerde zorgmedewerkers gewoon hun werk mogen blijven doen, is nog niet duidelijk. Iedereen moet hierin zijn eigen afweging maken. De NVGd is voorstander van vaccinatie, omdat te verwachten is dat zowel de veiligheid van de cliënt als de veiligheid van de behandelaar hiermee gediend is.

Mocht u problemen ondervinden bij het organiseren van de vaccinatie, dan horen wij dat graag en kunt u ons mailen. Voor meer informatie over het vaccin tegen COVID-19, kijkt u dan op de website van Rijksoverheid.