VMTI wetenschapsprijzen 2019

17 juli 2019

Ieder jaar reikt de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) een tweetal wetenschapsprijzen uit (een publicatie- en een proefschriftprijs) en een stipendium.
De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren.
Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van € 750,= verbonden, aan de proefschriftprijs een bedrag van € 1250,= en aan het stipendium een bedrag van € 250,=.
Meer info: https://www.vmti.nl/wetenschapsprijs-vmti 
Reglement:  https://www.vmti.nl/reglement 

Inzendingen dienen voor 01 september 2019 te worden verstuurd aan: INFO@VMTI.NL. Graag voorzien van enkele persoonlijke gegevens en een korte toelichting waarin wordt aangegeven voor welke prijs de inzending is bedoeld. De jury zal binnen 3 weken de winnaars persoonlijk berichten.
De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden tijdens het VMTI- congres op 4 oktober 2019 in de Apenheul te Apeldoorn. Het thema van dit congres is “ Soms gaat het mis…. acuut handelen”.