Wlz - Mondzorg tarieven 2023

13 januari 2023

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor 2023 vastgesteld en gepubliceerd. De wijzigingen in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg gaan in op 1 januari 2023.

Tarieven 2023

De geldenden tijdtarieven ten behoeve van de Wlz voor 2023 zijn uitgebreid beschreven en hier te raadplegen.

Informatiekaart - mondzorg voor patiënten met Wlz-indicatie

De NZa heeft recent een informatiekaart gepubliceerd over de regels omtrent mondzorg voor patiënten met een Wlz indicatie. Hierin kunt u nakijken hoe mondzorg voor Wlz-cliënten gedeclareerd moet worden. 

Alle aanvullende informatie over de mondzorg en Wlz kunt u raadplegen op de website van Het Zorgkantoor.