27 oktober 2017

Nieuwsbrief 'De Mond Niet Vergeten'

Digitaal scholingspakket
Het scholingspakket van De mond niet vergeten! is praktisch en eenvoudig. In de rubriek ‘Alles over een gezonde mond’ krijg je in korte tijd alle informatie. Van de technische aspecten van de mondverzorging tot de emotionele aspecten ervan en omgaan met weerstand bij jezelf en je cliënt. Hoe maak je mondzorg bespreekbaar en hoe ga je om met weerstand? Hoe motiveer je cliënten en teamgenoten? Lees de praktische tips van communicatiedeskundige en mondhygiëniste Ellen Zwart. De tips zijn een waardevolle aanvulling op de praktische tips uit de film ‘Omgaan met weerstand’. Klik hier voor de website en oordeel zelf.

De mond niet vergeten! gaat door na 2017
De aanpak van De mond niet vergeten! is ontwikkeld in een driejarig landelijk project. Veertien lokale samenwerkingsverbanden van thuiszorg, mondzorgverleners en huisartsenpraktijk zijn bezig om deze aanpak te implementeren. Tegelijkertijd vinden de voorbereidingen plaats om de aanpak landelijk in te voeren. De beroepsverenigingen voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en voor mondzorgverleners (KNMT, ANT, NVM, ONT) zullen dit gaan trekken, tezamen met de ouderenbonden. In 2018 start hiervoor een vervolgproject dat wordt ondersteund door het ministerie van VWS. In onze volgende nieuwsbrief volgt meer nieuws hierover.