Promotie Barbara Janssens

19 oktober 2017

Samenvatting proefschrift                      U kunt het proefschrift als pdf hier downloaden

Het behoud van een goede mondgezondheid wordt een uitdaging voor ouderen omwille van het behoud van meer natuurlijke gebitselementen, in het bijzonder voor ouderen met comorbiditeit, polyfarmacie, kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid, allen kenmerken van bewoners van woonzorgcentra.
In 2010 werd vanuit het Universitair Ziekenhuis Gent een zorgpad opgestart met de naam ‘Gerodent’. Het doel van Gerodent is het verbeteren van de mondgezondheid van de bewoners van woonzorgcentra door het integreren van mondzorg in de algemene dagdagelijkse zorg. Dit mondgezondheidsprogramma is gebaseerd op voorgaand onderzoek en houdt rekening met de drempels tot mondzorg bij kwetsbare ouderen. Het streeft ook naar patiënt gecentreerde zorg en heeft als doel de mondgezondheid zo lang als mogelijk te behouden door middel van een multidisciplinaire aanpak. Momenteel is Gerodent actief in 56 woonzorgcentra verspreid over Oost- en West-Vlaanderen. Het mondgezondheidsprogramma omvat zowel preventieve als curatieve zorg.
In haar proefschrift heeft Barbara wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd met betrekking tot  Gerodent en probeerde ze een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe ziet de mondstatus van bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen eruit en welke zijn de behandelnoden?
  2. Welke zijn de meest frequent voorgeschreven medicijnen bij bewoners van woonzorgcentra?
  3. Hebben het aantal en het type medicatie een impact op de mondstatus en de behandelnood van de bewoners?
  4. Heeft een preventief en curatief mondgezondheidsprogramma, inclusief de toediening van curatieve zorg ter plaatse (Gerodent) een impact op de behandelnood van de bewoners en kan het de stabiliteit van de mondgezondheid borgen?
  5. Heeft het preventieve deel van het mondgezondheidsprogramma een impact op de kennis en de attitude van de verpleeg- en zorgkundigen in de woonzorgcentra?
  6. Zal het verstrekken van preventieve en curatieve mondzorg met een mobiele unit voor de bewoners in het woonzorgcentrum verder bijdragen aan de toename van kennis en attitude van de verzorgden en verpleegkundigen?

Eindconclusie
Bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen hebben een zorgwekkende mondgezondheid en een erg hoge behandelnood. Bovendien nemen ze heel veel medicatie met een negatieve impact op hun mondgezondheid. Het preventieve en curatieve mondgezondheidsprogramma resulteerde in een daling van de behandelnood en kon een stabiele mondgezondheid bewerkstelligen voor een groot deel van de bewoners. Tegelijkertijd werd de kennis en de attitude verbeterd van verzorgden en verpleegkundigen. De integratie van een team van professionele mondzorgverleners binnen de werking van woonzorgcentra moet worden aangemoedigd. Dit omdat het waardevol kan zijn bij het reduceren van de barrières die waargenomen worden voor het verlenen van de dagelijkse mondzorg en het de integratie van mondzorg binnen de algemene zorg bevordert.