Rondetafelgesprek ouderen en ondervoeding

28 oktober 2017

Arie Hoeksema gaf acte de présénce bij het rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen dat op 26 oktober plaatsvond in de Tweede Kamer. Arie pleitte voor betere samenwerking tussen tandartsen en andere zorgverleners, waaronder huisartsen, om het probleem van ondervoeding bij ouderen aan te pakken. Het is opvallend dat de mondzorg zo weinig in beeld is bij ondervoeding bij ouderen. Volgens Arie – die bevestigde dat de relatie tandarts en huisarts op een zeer laag pitje staat -  is het van belang dat mondzorg in de richtlijnen in de hele zorg wordt opgenomen. Ook ziet hij een oplossing in een betere onderlinge elektronisch gegevensuitwisseling tussen bijvoorbeeld huisarts en tandarts. Eveneens vindt hij dat er meer aandacht moet komen voor mondzorg in alle opleidingen binnen de zorg. Daarnaast pleit hij voor publiekscampagnes om ouderen, mantelzorgers en hun verzorgenden te overtuigen va het belang van een gezonde mond voor de algemene gezondheid. Lees hier de position paper die Arie opstelde voor het rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen.