Menu

Nieuws

Parkinson en mondzorg

Marjolein van Stipthout deed onderzoek naar de effecten van de ziekte van Parkinson op de mond. Ze publiceerde onlangs 
18 mei 2018
Lees meer»

Promotie Anneloes Gerritsen

Anneloes Gerritsen is op 20 april 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De titel van haar proefschrift is 'Shortened dental arch concept re-evaluated;...
21 april 2018
Lees meer»

KIMO stelt eerste praktijkrichtlijnen vast

Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met impla...
21 april 2018
Lees meer»

10 tips voor contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat h...
26 februari 2018
Lees meer»

FAQ Wlz-digitaal

De KNMT is van plan met regelmaat een lijst met meest gesetlde vragen (FAQ) over de digitalisering van de Wlz te laten verschijnen. Hieronder de link naar de eerste editie:
4 december 2017
Lees meer»

Gelijke behandeling gevraagd voor patienten in de Wlz

Er moet een einde komen aan de ongelijke behandeling tussen cliënten in de Wet langdurige zorg. Die oproep aan het ministerie van VWS doet een aantal verenigingen in de mon...
25 november 2017
Lees meer»

Gratis training m.b.t. patienten met dementie in de mondzorg

De NVGd heeft meegewerkt aan de training 'Samen Dementievriendelijk'. Een online training ontwikkeld voor medewerkers in de mondzorgpraktijk. Met deze training kunnen mo...
10 november 2017
Lees meer»

Nieuw studieboek over mondzorg aan ouderen

Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van de opleiding tandarts-geriatrie bij SBT in Amsterdam, kreeg onlangs het eerste exemplaar uitgereikt van de uitgave
4 november 2017
Lees meer»

Rondetafelgesprek ouderen en ondervoeding

Arie Hoeksema gaf acte de présénce bij het rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen dat op 26 oktober plaatsvond in de Tweede Kamer. Arie pleitte voor beter...
28 oktober 2017
Lees meer»

Nieuwsbrief 'De Mond Niet Vergeten'

Digitaal scholingspakket Het scholingspakket van De mond niet vergeten! is praktisch en eenvoudig. In de rubriek ‘Alles over een gezonde m...
27 oktober 2017
Lees meer»

Promotie Barbara Janssens

Samenvatting proefschrift                      U kunt het proefschrift...
19 oktober 2017
Lees meer»

Kernboodschap pakketadvies Wlz-behandeling

Op dit moment zijn er binnen zorginstellingen twee verzekerde Wlz-pakketten: 1) Circa 30% van de verzekerden in Wlz-instellingen is voor huisartsgeneeskundige zorg, param...
17 oktober 2017
Lees meer»

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouder...
23 september 2017
Lees meer»

Proefschrift Dominique Niesten

Op vrijdag 23 juni om 10.30 uur verdedigde Dominique Niesten haar proefschrift getiteld  ‘Oral healthcare and oral health-related quality of life of frail and care-de...
15 mei 2017
Lees meer»

Spraakdagboek over het leven met dementie

Vijftien mensen met dementie houden voor De Correspondent en de Dementieverhalenbank een spraakdagboek bij over het leven met dementie. Elke week komen er nieuwe audiofragmenten...
2 april 2017
Lees meer»

Veilig medicatie voorschrijven

Het gebruik van medicijnen is voor veel patiënten noodzakelijk om zo gezond mogelijk te blijven. Aan het gebruik van medicijnen zijn echter ook risico’s verbonden, ze...
26 februari 2017
Lees meer»

Mondverzorging en afweergedrag

Bij het verrichten van de mondverzorging bij een cliënt met dementie kan afwerend gedrag belemmerend werken. Een professionele werkwijze en passende benadering is daarom va...
26 februari 2017
Lees meer»

Grote verschillen in toegang tot mondzorg in Nederland

Recent onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Listl laat een grote ongelijkheid in mondgezondheid van de Nederlandse vijftigplussers in vergelijking tot leeftijdgenoten in andere...
9 januari 2017
Lees meer»

Brief minister stand van zaken Mondzorg

Minister Schippers (VWS) informeerde de Tweede Kamer op 13 december opnieuw over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de mondzorg, de mondzorg voor risicogroep...
18 december 2016
Lees meer»

Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een nieuwe behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe geschreven. Deze behandelrichtlijn is gebaseerd op de richtlijn Preventie bacteri...
18 december 2016
Lees meer»

Zo voelt een oudere zich

In de Participatiekliniek in het Brabantse Megen ervaren zorgverleners 24 uur lang wat het is om oud en gebrekkig te zijn. Met gewichten aan enkels en polsen, verduisterende bri...
1 november 2016
Lees meer»

Vroegopsporing kwetsbare ouderen

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initia...
1 november 2016
Lees meer»

Hoogtepunten en verslag Rondetafelgesprek

Op 3 oktober vond de hoorzitting mondzorg in het Tweede Kamergebouw. Na de brief van minister Schippers met het "Plan van Aanpak Mondzorg kwetsbare ouderenin" dienden ...
8 oktober 2016
Lees meer»

Kwaliteitsborging gedifferentieerde tandartsen bijzondere zorggroepen.

Het hoofdbestuur van de KNMT heeft met Cobijt en de wetenschappelijke verenigingen VVPGT, VBTGG, NVvK...
4 oktober 2016
Lees meer»

Ambulant werken

Inleiding Er is meer aandacht nodig voor de tandheelkundige verzorging van de thuiswonende kwetsbare ouderen. Bij deze groep kan de langdurig opgebouwde ...
14 juli 2016
Lees meer»

E-learning Mondzorg

Vilans heeft een gratis E-learning module Mondzorg ontwikkeld voor iedereen die werkt in de zorg. In de module leert men hoe mondproblemen te voorkomen, signaleren en op te loss...
6 april 2016
Lees meer»