Menu

Nieuws

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouder...
23 september 2017
Lees meer»

Digitaal declareren in de Wlz 5

Per 8 september is er een nieuwe versie van de zogenoemde 'Handreiking digitaal declareren' verschenen waarin twee wijzigingen zijn verwerkt.   1....
13 september 2017
Lees meer»

Proefschrift Dominique Niesten

Op vrijdag 23 juni om 10.30 uur verdedigde Dominique Niesten haar proefschrift getiteld  ‘Oral healthcare and oral health-related quality of life of frail and care-de...
15 mei 2017
Lees meer»

Digitaal declareren in de Wlz 4

Wilt u straks uw Wlz-behandelingen declareren? Indien u nog niet aangesloten bent bij Vecozo dient u snel actie te ondernemen, lees hier het stappenplan dat voor 15 mei klaar mo...
3 mei 2017
Lees meer»

Spraakdagboek over het leven met dementie

Vijftien mensen met dementie houden voor De Correspondent en de Dementieverhalenbank een spraakdagboek bij over het leven met dementie. Elke week komen er nieuwe audiofragmenten...
2 april 2017
Lees meer»

Nieuwe website KIMO

Sinds kort is de nieuwe website van Kimo online. Het Kennisinstituut Mondzorg levert een bijdrage aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening. Onder meer door het ontwikk...
29 maart 2017
Lees meer»

AWBZ-declaraties 2015 en 2016

Sinds 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervallen. De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is de opvolger van de AWBZ. In de Wlz is opgenomen dat 2 jaar na h...
8 maart 2017
Lees meer»

Veilig medicatie voorschrijven

Het gebruik van medicijnen is voor veel patiënten noodzakelijk om zo gezond mogelijk te blijven. Aan het gebruik van medicijnen zijn echter ook risico’s verbonden, ze...
26 februari 2017
Lees meer»

Mondverzorging en afweergedrag

Bij het verrichten van de mondverzorging bij een cliënt met dementie kan afwerend gedrag belemmerend werken. Een professionele werkwijze en passende benadering is daarom va...
26 februari 2017
Lees meer»

Grote verschillen in toegang tot mondzorg in Nederland

Recent onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Listl laat een grote ongelijkheid in mondgezondheid van de Nederlandse vijftigplussers in vergelijking tot leeftijdgenoten in andere...
9 januari 2017
Lees meer»

Brief minister stand van zaken Mondzorg

Minister Schippers (VWS) informeerde de Tweede Kamer op 13 december opnieuw over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de mondzorg, de mondzorg voor risicogroep...
18 december 2016
Lees meer»

Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een nieuwe behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe geschreven. Deze behandelrichtlijn is gebaseerd op de richtlijn Preventie bacteri...
18 december 2016
Lees meer»

Zo voelt een oudere zich

In de Participatiekliniek in het Brabantse Megen ervaren zorgverleners 24 uur lang wat het is om oud en gebrekkig te zijn. Met gewichten aan enkels en polsen, verduisterende bri...
1 november 2016
Lees meer»

Vroegopsporing kwetsbare ouderen

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initia...
1 november 2016
Lees meer»

Hoogtepunten en verslag Rondetafelgesprek

Op 3 oktober vond de hoorzitting mondzorg in het Tweede Kamergebouw. Na de brief van minister Schippers met het "Plan van Aanpak Mondzorg kwetsbare ouderenin" dienden ...
8 oktober 2016
Lees meer»

Kwaliteitsborging gedifferentieerde tandartsen bijzondere zorggroepen.

Het hoofdbestuur van de KNMT heeft met Cobijt en de wetenschappelijke verenigingen VVPGT, VBTGG, NVvK...
4 oktober 2016
Lees meer»

Ambulant werken

Inleiding Er is meer aandacht nodig voor de tandheelkundige verzorging van de thuiswonende kwetsbare ouderen. Bij deze groep kan de langdurig opgebouwde ...
14 juli 2016
Lees meer»

E-learning Mondzorg

Vilans heeft een gratis E-learning module Mondzorg ontwikkeld voor iedereen die werkt in de zorg. In de module leert men hoe mondproblemen te voorkomen, signaleren en op te loss...
6 april 2016
Lees meer»