Menu

Opleidingen NVGd

Tandarts-geriatrie en mondhygienist-geriatrie
Alle mondzorgverleners beschikken over basiscompetenties om verantwoorde zorg aan de (kwetsbare) ouderen te kunnen verlenen. Door verschillen in affiniteit met de problematiek en in de praktijkvoering zullen niet alle mondzorgverleners in voldoende mate met de kwetsbare oudere in aanraking komen om de meer complexe vraagstukken verantwoord het hoofd te kunnen bieden. Daardoor is er een rol weggelegd voor collegae die bijzondere competenties op dit terrein hebben verworven. Die bijzondere competenties, een samenstel van kennis, vaardigheden en houding, zijn verworven door een aanvullende opleiding en ook door het meer dan gemiddeld in aanraking komen met deze complexe problematiek. De tandarts die beschikt over deze specifieke competenties mag de titel 'tandarts-geriatrie' voeren. Binnenkort kunnen ook mondhygienisten de differentiatie 'geriatrie' aanvragen, de voorbereidingen zijn in volle gang. Meer informatie in de pull-down menu's.
 

nvgd1-150x150Coördinerend zorgverlener mondzorg
Sinds 2003 worden er in Nederland verzorgenden in zorgcentra opgeleid tot coördinerend zorgverlener mondzorg. Verzorgenden met een vooropleiding op niveau 3 of hoger kunnen een aanvullende cursus volgen om aandachtsvelder mondzorg te worden. Ook andere disciplines die een project mondzorg willen opstarten in hun verpleeghuis, kunnen de cursus volgen. De basis voor de cursus is de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen", aangevuld met de laatste practice based ervaringen en praktijkoefeningen.
Een lijst met opleiders gerangschikt naar woonplaats vindt u hier: cursusgevers.
Er wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van een E-learning module. Meer informatie via info@nvgd.nl.                                                                                                       

Mondzorgassistent
De mondzorgassistent is een belangrijke randvoorwaarde bij optimale mondzorg in een verpleeghuis. Het betreft een verzorgende die opgeleid is tot tandartsassistente en preventie-medewerker en die ook buiten de tandartsuren om, voor meerdere dagdelen aangesteld is ten behoeve van de integrale mondzorg in het zorgcentrum.
Voor meer informatie: info@nvgd.nl