Menu

Mondhygienist-geriatrie

Om in aanmerking te komen voor registratie moet de mondhygienist lid zijn van de NVGd en voldoen aan de volgende eisen:
  1. ervaring hebben in de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen, inclusief samenwerking met andere zorgverleners binnen en buiten de beroepskolom. Als criterium geldt minimaal drie jaar met een omvang van minimaal een dag per week;
  2. een positieve attitude kunnen tonen ten aanzien van de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen;
  3. kennis en kunde hebben betreffende de thema's a) fysiologie en pathologie van het orofaciale orgaan; b) de wisselwerking tussen algemene gezondheid en mondgezondheid inclusief medicatie; c) psychische, psychosociale en sociale aspecten van de kwetsbare oudere; d) de logistiek en organisatie (macro-, meso- en microniveau) relevant voor de geriatrische mondzorg.
  4. kunnen communiceren met geriatrische ouderen, familieleden, mantelzorgers en diverse disciplines en in de ouderenzorg;
  5. in anamnese, klinisch redeneren, zorgplanning en uitvoering van geriatrische mondzorg de inhoud van bovenstaande punten tot uitdrukking brengen.

Op dit moment is er geen specifiek onderwijs voor de mondhygienist, maar de cursussen en masterclasses in Amsterdam en Groningen zijn opengesteld voor mondhygiënisten. Met de beslissing tot erkenning van de mondhygiënist-geriatrie zal in een snel tempo gewerkt worden aan specifiek post-hbo-onderwijs voor mondhygiënisten. De Hogescholen zien de noodzaak daartoe. In het regulier onderwijs is er al meer aandacht voor de ouderenzorg en wordt er zelfs gedacht aan een masteropleiding.

De uiteindelijke registratie als mondhygienist-geriatrie vindt plaats door het bestuur van de NVGd, op basis van een vastgestelde procedure. Men dient een portfolio in te dienen, waarin motivatie, attitude en casusbeschrijvingen zijn opgenomen. Meer informatie is via het contactadres van de NVGd te krijgen.