Menu

Relevante documenten Wlz

De NVGd is betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse documenten. Een belangrijk doel is het verhogen van de kwaliteit van de mondzorg in de Wlz instellingen. De publicaties zijn hier te downloaden:

Het Handboek Integrale Mondzorg (SIGRA)
De Richtlijn mondzorg (NVVA)
Samenvatting richtlijn mondzorg (NVVA)
Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg (CVZ)
Vademecum Tandheelkunde en Wlz
 
Eind 2012 is de ‘Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen' verschenen in opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid en opgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers uit de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen.
In de regio Nijmegen zijn afspraken gemaakt hoe in de regio om te gaan met Rivaroxaban, Dabigatran en Apixaban. Tevens wordt beschreven welke indicaties en contra-indicaties zijn en hoe over te zetten van Vitamine K antagonist (VKA) naar Dabigatran/Rivaroxaban/Apixaban en van NOAC naar VKA. Zie hier de leidraad van het NECF.