Menu

Relevante documenten Wlz

De NVGd is betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse documenten. Een belangrijk doel is het verhogen van de kwaliteit van de mondzorg in de Wlz instellingen. De publicaties zijn hier te downloaden:

Het Handboek Integrale Mondzorg (SIGRA)
De Richtlijn mondzorg (NVVA)
Samenvatting richtlijn mondzorg (NVVA)
Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg (CVZ)
Vademecum Tandheelkunde en Wlz