Vergaderstukken

Donderdag 16 mei 2019 12.30 uur ledenvergadering 

Locatie:  tijdens ECG 2019 te Amersfoort (exacte lokatie volgt)

Vergaderstukken (zelf downloaden, printen en meenemen)
* voorlopige agenda 
 
* stuk 2: ingekomen/uitgegane post
* stuk 3: balans- en resultatenrekening 2018, begroting en werkelijk 2018, begroting 2019/2020
* stuk 4: 
* stuk 5: 
* stuk 6: