Menu

Werkboek

De NVGd heeft in 2015 een adviesdocument opgesteld voor zowel mondzorgverleners als voor managers van (thuis)zorginstellingen. In dit adviesdocument is getracht zo volledig mogelijk in te gaan op de problemen die mondzorgverleners en managers ondervinden bij de implementatie van mondzorg in zorginstellingen en het aan huis behandelen. De adviezen zijn zo veel mogelijk geconcretiseerd en waar mogelijk voorzien van aanvullende informatie en ‘best practices’. De NVGd wil een bijdrage leveren aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van mondzorg voor kwetsbare ouderen in zorginstellingen en in de thuiszorg. In samenwerking met Sjoerd Kuiken - adviseur in de mondzorg en praktijkmanagement- heeft men een werkboek samengesteld dat helpt bij de implementatie van voorwaarden voor goede mondzorg aan kwetsbare ouderen. Het adviesdocument (papieren versie) kunt u gratis aanvragen via info@nvgd.nl. 

Het werkboek met alle noodzakelijke protocollen is digitaal beschikbaar en wordt verstuurd na betaling van 35 euro op IBAN rekening:
NL13 INGB 0000140048 t.n.v. penningmeester NVGd. Om alvast een indruk te geven ziet u de inhoudsopgave van het werkboek.