3-daagse Masterclass Gerodontologie

15 mei 2024

Masterclass Gerodontologie - 15, 16 & 17 mei 2024

Binnen de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen en deze ouderen worden steeds ouder, veelal met een eigen dentitie. In het belang van ouderen zelf maar ook om de zorg in zorginstellingen beheersbaar te houden is het overheidsbeleid er op gericht om zorgafhankelijke kwetsbare oudere zo lang als mogelijk thuis te blijven verzorgen, daarbij ondersteund door (semi-) professionele hulp, familie en mantelzorgers.

Ook mondzorg voor deze groep valt daarmee onder de eerste lijn. Om zorg te kunnen verlenen aan kwetsbare ouderen is kennis nodig die vakverbreding vraagt. Kennis over ouderdomsziekten, hoe om te gaan met dementie, polyfarmacie etc. 

De Masterclass gerodontologie is daarom ontworpen en heeft tot doel ervaren tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die mondzorg verlenen aan kwetsbare ouderen dan wel interesse hebben om deze zorg in de nabije toekomst te verlenen meer kennis te geven over de geriatrie.   

In de 3-daagse Masterclass gerodontologie zal op diverse thema’s die gerelateerd zijn aan de gerodontologie worden ingegaan. Aan bod komen niet alleen diagnostiek en behandeling van veel voorkomende problemen in de mond van (kwetsbare) ouderen, maar vooral ook veel vakoverstijgende zaken zoals neurodegeneratieve aandoeningen (dementie, parkinson, CVA), ethische dilemma's, wet en regelgeving, medicatie, samenwerken in de zorg, het werk van geriatrische artsen, sedatie, richtlijnen en veel andere zaken.  

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Wanneer: 15, 16 & 17 mei 2024
Tijd: 09:00u - 17:00u
Locatie: UMCG Groningen
Doelgroep: tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici
Deelname: €1695,-
Accreditatie: KRT/KRM punten in aanvraag