Menu

Home

De NVGd is de wetenschappelijke vereniging van beroepsoefenaren die zich in het bijzonder inzetten voor de bevordering van de kwaliteit van de mondzorg en de mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
De primaire doelgroepen voor het lidmaatschap van de NVGd zijn tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De jaarcontributie voor hen bedraagt € 80,00. Daarnaast kent de NVGd buitengewone leden met een afwijkende contributie en zonder stemrecht: studenten (gratis), gepensioneerden (€ 50,00) en 'overigen'.  De categorie 'overigen' is aspirant-lid tot dat de algemene ledenvergadering beslist over definitieve toelating als buitengewoon lid.

Aanmelding als lid kan geschieden door middel van dit formulier.  U ontvangt dan automatisch bericht van de verdere procedure.

Postadres NVGd: Wendy Spijkers, secretariaat NVGd, p.a. Prof. Dr. Bronkhorstlaan 10  3723 MB Bilthoven.  
Mailen via  info@nvgd.nl  geniet de voorkeur!

Kijk ook eens op de site www.tandartsvoorouderen.nl  of naar deze korte animatie waarin de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid duidelijk wordt weergegeven: film met dank aan de VMTI.
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor de nieuwsbrief