Menu

Home

De NVGd is de wetenschappelijke vereniging van beroepsoefenaren die zich in het bijzonder inzetten voor de bevordering van de kwaliteit van de mondzorg en de mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
De primaire doelgroepen voor het lidmaatschap van de NVGd zijn tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De jaarcontributie voor hen bedraagt € 80,00. Daarnaast kent de NVGd buitengewone leden met een afwijkende contributie en zonder stemrecht: studenten (gratis), gepensioneerden (€ 50,00) en 'overigen'.  De categorie 'overigen' is aspirant-lid tot dat de algemene ledenvergadering beslist over definitieve toelating als buitengewoon lid. De vereniginsstatuten kunt u hier downloaden
Aanmelding als lid kan geschieden door middel van dit formulier.  U ontvangt dan automatisch bericht van de verdere procedure.

Postadres NVGd: Barrie Dallinga, secretariaat NVGd, van Zijldreef 13 te 3981 GV Bunnik.
Mailen via  info@nvgd.nl  geniet de voorkeur.

Kijk eens naar deze korte animatie waarin de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid duidelijk wordt weergegeven: film met dank aan de VMTI.
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor de nieuwsbrief