Welkom op onze nieuwe website

Wij staan voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen

De NVGd speelt een proactieve rol bij de kennisontwikkeling van mondzorg voor ouderen

Onze leden

De leden van de NVGd

De NVGd heeft 300 leden bekwaam in de (mond)zorg voor kwetsbare ouderen.

Over de NVGd

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) is een wetenschappelijke vereniging voor beroepsbeoefenaren zoals tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De NVGd zet zich in het bijzonder in voor de bevordering van de kwaliteit van de mondzorg en mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Het algemeen bestuursplan kunt u hier downloaden: bestuursplan. Ten aanzien van de zorgverlening aan kwetsbare thuiswonenden is er een aparte beleidsvisie opgesteld. Meer informatie? Klik hier!

Nieuwsbrief