23
Jan

BT-Academy: 'Bruxisme bij bijzondere zorggroepen'

Op woensdag 23 januari 2019 van 15.00 – 19.30 uur vindt de masterclass ‘Bruxisme bij bijzondere zorggroepen’ plaats. Tijdens deze masterclass verzorgen Peter Wetselaar (tandarts-gnatholoog, ta...
25
Jan

BT-Academy: 'Preventie en Parodontologie bij kwetsbare ouderen'

Op vrijdag 25 januari vindt de cursus ‘Preventie en parodontologie bij kwetsbare ouderen’ plaats bij BCN (Hoogoorddreef 5) te Amsterdam (09.00-16.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de opleidi...
30
Jan

BT-Academy: 'Prothetische tandheelkunde bij kwetsbare ouderen’

Op woensdag 30 januari vindt de cursus ‘Prothetische tandheelkunde bij kwetsbare ouderen’ plaats in ACTA te Amsterdam (10.00-17.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-ge...
31
Jan

Dementie in theater 'Dag Mama'

De NVGd wil haar leden kennis laten maken met de voorstelling ‘Dag Mama’. Daartoe hebben we de voorstelling exclusief gereserveerd in de theaterzaal waar dit gezelschap haar thuisbasis heeft (Buren)...
15
Mei

European College of Gerodontology 2019 Amersfoort

Het jaarcongres van het European College of Gerodontology (ECG) zal in 2019 worden gehouden in Nederland! Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei zijn vooraanstaande internationale deskundigen op dit terrein bij el...
17
Mei

ALV 2019

De tweede congresdag van het ECG is de geplande datum voor onze algemene ledenvergadering. Het ECG wordt georganiseerd in 'Flint', Coninckstraat 60 te 3811 WK Amersfoort. De vermoedelijke aanvang van de...