28
Sep

BNS Cobijt: 'Value based health care'

Niet iedereen is lid van Cobijt - er is ook geen collectief lidmaatschap zoals sommigen denken- maar toch willen wij als NVGd de Cobijt-nascholingsdagen aanraden! Het betreft een tweedaagse nascholing op vrijda...
26
Okt

Hoe verbeteren we de mondzorg voor kwetsbare ouderen? Een multidisciplinaire aanpak.

Het verbeteren van de mondzorg voor kwetsbare ouderen is iets wat we het beste samen kunnen aanpakken. Dat betekent dat niet alleen tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici hierbij een rol spelen, maa...
31
Okt

ACTA DE 'Hoe draagt mondzorg bij aan kwaliteit van leven'

De gemiddelde verblijfsduur is in een verpleeghuis korter dan een jaar. De professionele mondzorg verschuift daar naar palliatieve zorg. Wat niet inhoudt dat er géén behandeling plaats vindt, inte...
16
Nov

ACTA DE 'Cognitieve aandoeningen'

Samenvatting Lezingen ‘Veel voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen’ door dr. M.G. Kat Ouderenpsychiatrie is een relatief jong subspecialisme binnen het werkgebied van de psychiatrie....
23
Nov

Congres emeritaat prof. dr. L. De Visschere

Deze plechtigheid wordt gehouden in de Aula van de Universiteit Gent. Het wetenschappelijk programma tussen 9.00 en 17.30 uur met aansluitend een receptie tot 19.00 uur.  Sprekers die een bijdrage lever...
29
Nov

ACTA DE 'Geriatrische tandheelkunde'

Deze cursus is bestemd voor mondzorgverleners werkzaam in de geriatrie of in de bijzondere tandheelkunde. U leert de geriatrische patiënt te herkennen. Immers, niet iedere oudere patiënt is een geriat...
31
Jan

Dementie theater (ovb)

De NVGd wil haar leden kennis laten maken met de voorstelling  ‘Dag Mama’ . Na een korte toneelvoorstelling volgt een lezing met interactieve workshop. Hierin worden de belangrijkste inzichten...
15
Mei

European College of Gerodontology 2109 Amersfoort

Het jaarcongres van het European College of Gerodontology (ECG) zal in 2019 worden gehouden in Nederland! Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei zijn vooraanstaande internationale deskundigen op dit terrein bij el...
17
Mei

ALV 2019

De tweede congresdag van het ECG is de geplande datum voor onze algemene ledenvergadering. Het ECG wordt georganiseerd in 'Flint' Coninckstraat 60, te 3811 WK Amersfoort. De vermoedelijke aanvang van de...