Cursus - De oudere patiënt van ondervoeding tot MTI en medicatie

2 februari 2022

Cursus BT-academy - woensdag 2 februari 2022

Marjolein Visser en Fred Rozema, beiden hoogleraar en gerenommeerd sprekers, delen hun kennis met u en zullen u inspireren, zodat u de eerst volgende werkdag uw kwetsbare oudere patiënt weer met een frisse blik zult observeren en de passende zorg kunt verlenen.

In het college komen de voornaamste voedingsproblemen van Nederlandse ouderen aan bod, zoals ondervoeding (tekorten aan energie en eiwit inname) en obesitas, en specifieke nutriënten deficiënties (waaronder vitamine D en B12). Besproken wordt hoe vaak deze problemen voorkomen, wat de belangrijkste determinanten van deze problemen zijn, bij welke ouderen deze problemen vaak voorkomen en hoe deze problemen herkent kunnen worden. Ook de optimale behandeling van deze voedingsproblemen als ook eventueel beschikbare richtlijnen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt de link met mondgezondheid gemaakt. Het tweede deel richt zich op de consequenties van deze voedingsproblemen bij ouderen. Hierbij wordt onder andere de rol van voeding in valrisico, fracturen en functionele beperkingen besproken.

Door het vergrijzen van de populatie wordt u als behandelaar steeds vaker geconfronteerd met medisch gecompromitteerde patiënten. Om deze patiënten adequaat en veilig te kunnen behandelen is een goede kennis over de gevolgen van medische co-morbiditeit en geneesmiddelen gebruik van groot belang. Tijdens het college wordt aan de hand van casuïstiek en volgens de laatste inzichten ingegaan op de relevantie en de gevolgen van de medische co-morbiditeit voor het verrichten van uw behandeling. Daarnaast gaan we in op hoe afwijkingen in de algemene mondgezondheid en medicatiegebruik zich in de mond openbaren. En wat voor medicatie u als zorgverlener het beste kunt voorschrijven als dat vanuit uw tandheelkundige behandeling geïndiceerd wordt geacht.

Prof. dr. Marjolein Visser is voedingswetenschapper en epidemioloog en als hoogleraar ‘Gezond ouder worden’ verbonden aan de Vrije Universiteit (hoofd van de sectie Voeding en Gezondheid, afdeling Gezondheidswetenschappen). Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op leefstijl in relatie tot gezond ouder worden, en in het bijzonder de rol van voeding en lichaamsbeweging. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn sarcopenie, obesitas en ondervoeding op oudere leeftijd. Zij is betrokken bij diverse grootschalige, (inter)nationale ouderen cohort studies en voert ook interventiestudies uit bij ouderen. Tevens is zij voorzitter van de vaste commissie Voeding van de Gezondheidsraad en auteur van meer dan 350 wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken.

Prof. dr. Fred Rozema is hoogleraar Orale Geneeskunde ACTA. Tevens is hij verbonden aan de afdeling MKA van het AMC. Hij heeft aan de Rijksuniversiteit van Groningen zijn opleiding, promotie en specialisatie gedaan. Daarnaast heeft hij ongeveer 20 jaar als MKA-chirurg in het HagaZiekenhuis gewerkt. Sinds september 2012 is hij eerst benoemd als Bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie, daarna vanaf 1 september 2016 is hij benoemd als fulltime hoogleraar Orale Geneeskunde.

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Datum: 2 februari 2022
Tijd: 09.00-15.30u
Doelgroep: tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en assistenten

Deelname:

Tandarts/Arts/Psycholoog/Tandprotheticus  € 445,‐
Mondhygiënist   € 395,‐
Assistent/Begeleider      € 195,‐

 

 
 
 
Locatie: ACTA gebouw te Amsterdam