Masterclass - Juridische aspecten in de mondzorg van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking

6 oktober 2021

Masterclass BT-academy - woensdag 6 oktober 2021

In deze masterclass worden de juridische grondslagen voor de behandeling van kinderen, jeugdigen en mensen met een verstandelijke beperking en dementerende ouderen besproken. Het gezondheidsrecht is vooral bedoeld om de patiënt de regisseur te laten zijn over zijn eigen zorg. Essentieel is dat patiënten dan ook hun belangen goed in moeten kunnen schatten. Kenmerkend voor de groepen die in deze masterclass aan de orde komen is, dat ze dit juist niet kunnen. Dit betekent dat anderen die inschatting voor hen moeten maken. Niet zelden verblijven deze patiënten in een instelling. In dat geval wordt, naast de tandarts, de patiënt en diens vertegenwoordiger, vaak een vierde groep bij de hulp betrokken. Dit gebeurt, omdat de hulpverlening soms door de tandarts of de mondhygiënist zelf verleend wordt , maar soms ook gedelegeerd wordt. In deze cursus zal, aan de hand van casus, tips gegeven worden om de ogenschijnlijk ingewikkelde kluwen regels te ontwarren. 

Onderwerpen 
  • Algemene informatie over patiëntenrechten 
  • Wilsonbekwamen 
Leerdoelen 
  • Het verwerven van kennis omtrent de wettelijke regels voor de behandeling van minderjarigen, jeugdigen, mensen met een verstandelijke beperking en dementerende ouderen.
  • Voldoende kennis verkrijgen van de wettelijke regels verwerven om de behandeling van deze groepen (deels) over te kunnen dragen aan andere hulpverleners.
Sprekers 

Mr. dr. Gea Brands-Bottema is raadsheer aan het hof te Amsterdam, team Familie en Jeugd. En daarnaast docent aan de PAO voor de rechterlijke macht, de SSR. Ze is gepromoveerd op de invloed van de overheid op de ouder-kind relatie, publiceert over dit onderwerp en geeft hierover onderwijs. 

Mr. dr. Wolter Brands werkt als tandarts in een groepspraktijk. Daarnaast is hij actief in het (PAO) onderwijs. Hij is gepromoveerd in het gezondheidsrecht en heeft talrijke nationale‐ en internationale lezingen en publicaties over het raakvlak van het gezondheidsrecht en de dagelijkse tandheelkundige praktijk op zijn naam.

Programma
14.00u - 14.30u Ontvangst
14.30u - 17.30u
Lezing 'Algemene informatie over patiëntenrechten' 
Mr. dr. Gea Brands-Bottema, raadsheer aan het hof te Amsterdam, docent aan de PAO 
Lezing 'Wilsonbekwamen'
Mr. dr. Wolter Brands, tandarts, actief in het (PAO) onderwijs 

Casuspresentaties cursisten TA/TG/TGe

Met tussendoor een korte pauze van 15 minuten

17.30 - 18.30u Informele borrel

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Datum: 6 oktober 2021
Tijd: 14.00-18.30u
Doelgroep: tandartsen en mondhygiënisten
Deelname: €295,-
Locatie: NBC congrescentrum te Nieuwegein