Online Masterclass 'Somatisch-symptoomstoornis'

21 april 2021

Online Masterclass BT-academy - woensdag 21 april 2021

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en die niet goed te verklaren zijn. Bij onderzoek is er geen ziekte of lichamelijke oorzaak voor deze klachten te vinden. Of er is wel een lichamelijke oorzaak gevonden, maar het is onduidelijk waarom de klachten zo heftig zijn, zo veel last geven of zo lang duren (bron: ggzstandaarden.nl). Ook in de tandheelkunde kunnen patiënten met SOLK zich presenteren. 

Nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van SOLK geven concrete aangrijpingspunten voor verbeterde indicatiestelling en behandeling. In de praktijk blijkt het delen van deze informatie de ‘kloof’ te kunnen slechten die vaak gevoeld wordt tussen pijnpatiënten enerzijds en de medische wereld anderzijds. 

De volgende onderdelen komen in deze Masterclass aan bod:
  • Verschillende, elkaar aanvullende verklaringsmodellen: centrale sensitisatie en overactief stressresponssysteem, met name gericht op: hoe breng ik een en ander op begrijpelijke en relatief bondige wijze over aan mijn cliënt
  • Veelvoorkomende, veelal niet onderkende psychologische comorbiditeiten bij SOLK
Leerdoelen:
  • Introductie neurobiologische educatie (met bewezen therapeutische effecten) kunnen geven aan cliënt met (comorbide) SOLK, aan de hand van de verklaringsmodellen centrale sensitisatie en ontregeld stress-respons systeem, mede ter vergroting van diens motivatie voor verdere (zo nodig multidisciplinaire) behandeling
  • Factoren op het psychosociale vlak (nog beter) leren signaleren die vaak een - predisponerende, uitlokkende en instandhoudende - rol spelen bij SOLK en de chroniciteit van dergelijke klachten – indien onbehandeld – in de hand werken
  • Eigen houding, gevoelens en valkuilen in de interactie onderkennen in het behandelen van patiënten met SOLK en psychische klachten bij somatische aandoeningen

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Datum: 21 april 2021
Tijd: 15:00u - 17:30u
Deelname tandarts/arts/psycholoog: €295,-
Deelname mondhygiënist/tandprotheticus: €195,-
Deelname assitent/student: €85,-