Wordt u ook lid?

Wordt u ook lid?

De primaire doelgroepen voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) zijn tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De contributie bedraagt € 80,00 per jaar.

Daarnaast kent de NVGd buitengewone leden met een afwijkende contributie en zonder stemrecht, een lidmaatschap voor gepensioneerden voor € 50,00 per jaar én een gratis lidmaatschap voor studenten Tandheelkunde, studenten Mondzorgkunde en studenten Tandprothetiek. Na afstuderen wordt het studentenlidmaatschap automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap, tenzij tijdig wordt opgezegd.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen in het jaar van aanmelding de volledig contributie. Alleen bij aanmelding na het jaarcongres wordt een korting verleend.

Uw lidmaatschap loopt door totdat u tijdig opzegt. Indien u opzegt vóór 1 december, eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar. Opzeggen kan via het afmeldformulier.

Eventuele (nieuwe) wensen inzake de contributiefacturen dient u altijd vóór het begin van het nieuwe jaar aan ons door te geven. 

Aanmelden nieuw lid

U kunt zich via dit onderstaand formulier aanmelden om lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd). U ontvangt automatisch bericht over de verdere procedure.

Bij aanmelding dient u altijd uw persoonlijke adresgegevens in te vullen. Daarnaast kunt u de gegevens van een of meer werkplekken invullen. Let er a.u.b. op dat uw eigen naam in het adresblok blijft staan, ook indien de factuur aan een werkgever gericht wordt.

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Uw privé gegevens


Indien u bezwaar heeft worden de zakelijke gegevens in de ledenlijst gezet, de secretaris heeft echter ook graag uw privé gegevens.

Uw zakelijke gegevens

Voor het studententarief (gratis lidmaatschap) dient u een kopie/scan van de collegekaart te overleggen / op te sturen naar admin@nvgd.nl