Over de NVGd

Over de NVGd

De NVGd wil een (pro)actieve rol spelen bij de kennisontwikkeling met betrekking tot de mondzorg voor ouderen. Door de wetenschappelijke output te vertalen naar de praktijk zal de mondzorgverlener verder kunnen professionaliseren. De vereniging heeft een sterk interdisciplinair karakter vanwege het lidmaatschap van zowel tandartsen als mondhygiënisten als tandprothetici. Vanwege het interdisciplinaire karakter dient de NVGd haar aandacht te richten op de gemeenschappelijke interesses, passies en belangen en met respect ieders visie te waarderen.
 

Het huidig bestuur wordt gevormd door: 

dr. W.J. Klüter - voorzitter

Wim is tandarts-geriatrie, universitair docent gerodontologie op de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft een algemene praktijk en werkt in drie zorgcentra in de regio Nijmegen (e-mail:  privemail).

B.A. Dallinga - secretaris

Barrie is mondhygienist en heeft een kleine eigen praktijk in Bunnik. Ze is als docent verbonden aan de opleiding Mondzorgkunde aan de HU (e-mail: info@nvgd.nl).

J.M. Oudt - penningmeester

Jan is tandprotheticus en werkzaam in de regio Amsterdam. Hij werkt al vele jaren in diverse zorgcentra (e-mail: penningmeester@nvgd.nl).

E. Radersma-van Toledo - lid

Ellen is mondhygienist en heeft in de gehandicaptenzorg en schooltandheelkunde gewerkt. Ze is docent aan de HU-opleiding Mondzorgkunde.

Drs. W. Spijkers - lid

Wendy is tandarts en werkt naast de algemene praktijk in zorginstellingen.

Drs. R. Goldsweer - lid

Ronald is tandarts-geriatrie, heeft een praktijk in Groesbeek en werkt in diverse zorginstellingen in de regio Nijmegen.