Over de NVGd

Over de NVGd

De NVGd wil een (pro)actieve rol spelen bij de kennisontwikkeling met betrekking tot de mondzorg voor ouderen. Door de wetenschappelijke output te vertalen naar de praktijk zal de mondzorgverlener verder kunnen professionaliseren. De vereniging heeft een sterk interdisciplinair karakter vanwege het lidmaatschap van zowel tandartsen als mondhygiënisten als tandprothetici. Vanwege het interdisciplinaire karakter dient de NVGd haar aandacht te richten op de gemeenschappelijke interesses, passies en belangen en met respect ieders visie te waarderen.
 

Het huidig bestuur wordt gevormd door: 

Drs. R. Goldsweer - voorzitter
Ronald is tandarts-geriatrie, heeft een praktijk in Groesbeek en werkt in diverse zorginstellingen in de regio Nijmegen.

B.A. Dallinga - secretaris
Barrie is mondhygiënist en heeft een eigen praktijk in Bunnik. Ze is als docent verbonden aan de opleiding Mondzorgkunde aan de HU (e-mail: info@nvgd.nl).

J.M. Oudt - penningmeester
Jan is tandprotheticus en werkzaam in de regio Amsterdam. Hij werkt al vele jaren in diverse zorgcentra.

L. Weening - lid
Linet is mondhygiënist en is docente aan de Hanzehogeschool Groningen.

Drs. W. Spijkers - lid
Wendy is tandarts en werkt naast de algemene praktijk in zorginstellingen.

Drs. W.Ph.L. van Ouwerkerk- lid
Wim is tandarts-geriatrie en parttime werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Vogellanden in Zwolle.