Algemene ledenvergadering NVGd - afscheid Wim Klüter

27 oktober 2020

Op donderdag 10 september hebben we alsnog onze algemene ledenvergadering gehouden. Gepland in april, moest deze vanwege alle coronamaatregelen uitgesteld worden. In het Meeting District te Nieuwegein hadden we de beschikking over een grote zaal, zodat we veilig konden vergaderen, met inachtneming van de anderhalve-meter regel.

Tijdens de ALV namen we afscheid van Wim Klüter. Hij heeft zich maar liefst twee bestuursperiodes ingezet voor de NVGd, de laatste jaren in de rol van voorzitter. Zonder iemand te kort te willen doen, er is niemand binnen onze vereniging die zo lang actief is geweest in het bestuur en die zoveel energie en tijd in de vereniging heeft gestoken. Mede-auteur van diverse beleidsstukken, wetenschappelijke artikelen, aanwezig bij zoveel overleggen in diverse gremia, natuurlijk zelf werkzaam in veel instellingen, nu vormgever van het geriatrisch onderwijs op de Radboud Universiteit. En nog veel meer….
Daarom kan het niemand verbazen dat de ALV met algemene stemmen en onder luid applaus Wim Klüter heeft benoemd tot erelid van de NVGd. We willen Wim nogmaals van harte feliciteren met deze benoeming en we hopen nog lang van zijn kennis en netwerk gebruik te kunnen maken.
 
Wim van Ouwerkerk, tandarts-geriatrie, werkzaam bij CBT Vogellanden in Zwolle, is toegetreden tot het bestuur. Wim van Ouwerkerk heeft al vele functies binnen de tandheelkunde bekleed, hetgeen hem maakt tot een breed inzetbaar bestuurder.
Het bestuur heeft uit zijn midden Ronald Goldsweer gekozen om voorzitter te worden.