Annet Valentijn behaalt titel tandarts-geriatrie

12 december 2023

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat er onlangs een nieuwe tandarts is toegetreden tot het register tandarts-geriatrie, namelijk Annet Valentijn. Wij feliciteren Annet van harte met het behalen van de titel tandarts-geriatrie. Hieronder vertelt zij u meer over het traject dat ze doorlopen heeft en wat haar motiveert. 

"Na mijn afstuderen in Groningen (1989) heb ik jarenlang met veel plezier in mijn eigen praktijk gewerkt. Toen ik in 2018 een presentatie bijwoonde van Gert Jan van der Putten en Corné de Bruijn over het werken met kwetsbare ouderen, werd ik gegrepen door deze bijzondere doelgroep. Ik besloot het roer om te gooien en in de mobiele mondzorg aan de slag te gaan en ook te starten met de opleiding tandarts-geriatrie." 

"Mijn eerste ervaring tijdens het werken in de zorginstellingen maakte al snel duidelijk dat er nog veel achterstand is binnen de zorgverlening over wat mondgezondheid betekent voor de algehele gezondheid. De betekenis van mondgezondheid en hoe dat wordt gemeten, is het onderwerp geworden van het artikel dat ik heb geschreven in het kader van mijn opleiding. De conclusie is dat het belangrijk is dat er een eenduidig meetinstrument komt dat algemeen aanvaard wordt om de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen te meten." 

"Naast mijn werk in zorginstellingen werk ik ook met veel plezier in het UMCG, waar ik studenten tandheelkunde de liefde voor de geriatrische tandheelkunde probeer bij te brengen. De oudere patiënt met steeds vaker eigen dentitie is de patiënt van de toekomst. En de geriatrische patiënt zal ook steeds meer zorg vragen. De geriatrische patiënt een stukje kwaliteit van leven geven, is daarin voor mij het belangrijkste. Dat kan zijn door het verhelpen van een prothese klacht, maar ook door het verwijderen van een wortelrest of door samen met de ergotherapeut kijken hoe het poetsen weer zelfstandig kan worden uitgevoerd. Elke bewoner is uniek en heeft zijn eigen verhaal en het is heel mooi dat ik daar deelgenoot van mag zijn. Ik hoop nog heel lang met deze bijzondere mensen te mogen werken."