Commentaarronde conceptrichtlijn - Slikproblemen

12 juni 2023

Slikproblemen komen vaak voor bij ouderen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze problemen kunnen, als ze niet tijdig worden gesignaleerd en behandeld, leiden tot ernstige complicaties, zoals ademhalingsproblemen en ondervoeding. Onder slikproblemen verstaan we slikklachten, slikstoornissen en andere problemen, maar ook problemen die ontstaan wanneer iemand niet meer goed kan kauwen, het eten niet goed weg krijgt of zich telkens verslikt. Het kan ook leiden tot verstikking.

Slikproblemen kunnen een lichamelijke oorzaak hebben (zoals een aanlegstoornis van het maagdarmkanaal of spasticiteit), veroorzaakt worden door coördinatieproblemen, dementie of ontstaan door psychologische factoren, zoals orale overgevoeligheid of angst. Daarnaast spelen omgevingsfactoren zoals de fysieke omgeving, cultuur en begeleidingsfactoren vaak een rol. Denk hierbij aan het verlies van sociale contacten tijdens het eten, het verlies van decorum of angst en machteloosheid bij verzorgers. Zowel slikproblemen op zichzelf, als de complicaties ervan kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van leven.

SKILZ is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn voor Slikproblemen. Voor meer informatie kijk hier op de website van SKILZ. 

Commentaarronde

De richtlijn Slikproblemen is de commentaarfase ingegaan. Wij vragen onze leden om de concept richtlijn zo nauwkeurig mogelijk te lezen en van commentaar te voorzien. Commentaar kan ingevuld worden via het commentaarformulier en tot vrijdag 7 juli doorgestuurd worden naar info@nvgd.nl, zodat wij als vereniging het commentaar gebundeld kunnen aanleveren. 

Concept richtlijn Slikproblemen - 2023

U kunt de conceptrichtlijn hier lezen.