Compensatie doorlopende kosten regeling Wlz

30 november 2021

Vanwege het omzetverlies door de eerste lockdown in 2020 en het sluiten van de tandheelkundige praktijken hebben de zorgverzekeraars, zoals bekend, een continuïteitsbijdrage beschikbaar gesteld voor het werkveld. Deze was eerst alleen beschikbaar voor de zorg betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekering. 

Omdat zorgverleners in de verpleeghuiszorg misschien nog wel meer schade hebben geleden, heeft de NVGd zich later dat jaar hard gemaakt voor een vergelijkbare regeling voor zorg betaald uit de Wlz. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft toen een toezegging gedaan ook hierin voor een tegemoetkoming te zorgen (zie update maart 2021).

Nog niet alle mondzorgaanbieders in de Wlz hebben de aanvraag ingediend. Deze aanvraag dient vóór 31 december 2021 te worden ingediend. Hoe u dit kunt doen, kunt u vinden op het besloten deel van onze website: informatie voor leden.