Nieuw nascholingstijdschrift Socares

8 januari 2021

In het najaar van 2020 is een nieuw nascholingstijdschrift Socares geïntroduceerd, bedoeld voor specialisten en artsen ouderengeneeskunde en andere artsen en zorgprofessionals in de ouderenzorg. Voor tandartsen & mondzorgkundigen in de ouderenzorg zou dit tijdschrift eveneens informatief kunnen zijn.

Socares is een onafhankelijk, praktijkgericht nascholingsconcept voor én door specialisten/artsen ouderengeneeskunde, bestaande uit een mooi vaktijdschrift en geaccrediteerde e-learningmodules. Voor de doelgroep van artsen is aandacht voor de mondgezondheid van ouderen een thema dat aandacht verdient. Tandarts-geriatrie Karen Verheul maakt zich hiervoor sterk door als redactielid hieraan bij te dragen en door ook een artikel te verzorgen.

De eerste editie biedt een breed scala aan onderwerpen variërend van rouw, welbevinden in verpleeghuizen, de Wet zorg en dwang, tot de diabetische voet en rijvaardigheid bij dementie. Het mondzorg gerelateerde artikel heeft de titel ‘Het mondzorgplan van de zorgafhankelijke, oudere patiënt’ en betoogt dat een mondzorgplan noodzakelijk is om in beeld te krijgen wat een complexe medische anamnese kan impliceren voor de mondgezondheid en voor de mondzorg bij ouderen. 

Relatie mondgezondheid en algehele gezondheid

In het algemeen wordt de samenhang tussen mondgezondheid en algehele gezondheid steeds meer onderkend. Daarmee is een belangrijke connectie gevonden tussen het vak van de tandarts en de medicus. Voor de latere edities zullen thema’s die een link hebben met de mondgezondheid bij ouderen, naar verwachting, aan bod komen. 

Per editie zijn geaccrediteerde e-learningsmodules ontwikkeld. In dit stadium is accreditatie voor mondzorgprofessionals nog niet geregeld. Indien blijkt dat hieraan behoefte bestaat behoort dit tot de mogelijkheden. 

Voor betrokken, bevlogen tandartsen/mondzorgkundigen werkzaam in de ouderenzorg is het tijdschrift een aanrader. Het is boeiend om breder te kijken dan de mond en kennis te nemen van zaken die spelen in de ruime context van de zorg voor ouderen. De veelzijdigheid van de artikelen biedt wellicht een ingang om het werk als tandarts of mondzorgprofessional nog interessanter te maken. Een vrijblijvend proefnummer is eenvoudig aan te vragen op de website van Socares.nl.