Onderzoeksstage: communicatie met ouderen

20 juni 2022

Golnoosh Azarbakhsh, master student Global Health aan de Vrije Universiteit Amsterdam (en zelf ook tandarts) doet een onderzoeksstage over communicatie met ouderen.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de uitdagingen en trainingsbehoeften van mondzorgprofessionals in communicatie met oudere volwassenen met zowel een gehoorprobleem als visuele beperking, patiënten die wij ook regelmatig tegenkomen. 

Dubbele zintuiglijke beperkingen of DSI kunnen variëren van licht gehoor- en gezichtsverlies tot totale doofheid en blindheid. Studies tonen aan dat tussen de 1,7% tot 33% van de bevolking die ouder is dan 50 jaar dubbele zintuiglijke beperkingen ervaart. Oudere volwassenen met DSI lopen een hoog risico op een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en gezondheidsinformatie, maar er is beperkt bewijs in de Canadese en Nederlandse context, ook in het kader van de mondzorg. Dit survey-onderzoek is het eerste van deze soort onderzoek naar DSI in deze landen. 

Door het invullen van de korte vragenlijst kunnen wij meehelpen aan dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen nuttig zijn om inzicht te krijgen in de opleidingsbehoeften voor het bieden van optimale mondzorg aan oudere volwassenen met DSI. De enquête is online en het invullen ervan duurt minder dan 8 minuten. De enquête link is hier te vinden: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0wBOjPK4bcVBdCm