Uitreiking NVGd-Mondverzorgingsprijs

27 september 2021

Op donderdag 23 september 2021 zijn Ronald Goldsweer, voorzitter en Wim van Ouwerkerk, bestuurslid, afgereisd naar Zutphen om de NVGd-Mondverzorgingsprijs 2019 uit te reiken. Vanwege het Coronavirus kon de prijs nog niet eerder worden uitgereikt. 

Het NVGd bestuur heeft de Mondverzorgingsprijs, bestaande uit 1000 euro, toegekend aan Hetty Bos, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Zutphen én Marie-Anne Brunt, verpleegkundig specialist ouderenzorg bij dezelfde organisatie. Ze waren voorgedragen door een oud-collega, die het volgende schreef over de activiteiten die beiden ontplooid hadden.

Ronald en Wim werden in Zutphen ontvangen door Hetty en via een online verbinding was er contact met Marie-Anne. Beide dames vertelden vol enthousiasme over hoe ze proberen de mondzorg onder de aandacht van mantelzorgers, zorgprofessionals en ook de cliënten zelf te krijgen. Dit kost vaak de nodige moeite. Vaak zijn tandheelkundige medewerkers helaas niet bereid om een huisbezoek af te leggen om de mondgezondheid te inventariseren. Andere zorgmedewerkers zien het belang van een gezonde mond niet in. De leermodule 'Mondzorg voor verzorgenden' van Buurtzorg wordt helaas relatief weinig gevolgd, andere modules zijn populairder. Dit geeft aan dat er nog veel aandacht nodig is, zowel bij opleidingen en nascholing als in het werkveld om zorgverleners duidelijk te maken dat mondgezondheid een volwaardig onderdeel is van de algehele gezondheid.

Bevlogen mensen zoals Hetty en Marie-Anne zijn hierom heel belangrijk. Ze waren heel vereerd met de toegekende prijs. Ze gaan hiervan digitale cameraatjes kopen om, waar nodig, films en foto’s te maken van monden die ze vervolgens sturen naar mondzorgpraktijken. Zo willen ze de mondzorgverleners alarmeren en motiveren om mee te helpen om tot een oplossing te komen.

Ken jij ook iemand die zich bovenmatig inzet voor de mondverzorging bij ouderen, dan kan je via onze mail iemand voordragen voor deze prijs.

Ronald Goldsweer en Wim van Ouwerkerk