Update coronavirus (COVID-19) - 23 april

23 april 2020

Geacht lid,
 
Gisteren is de reguliere mondzorg hervat. De mondzorgkoepels hebben een leidraad opgesteld (klik hier). Deze leidraad is wezenlijk anders dan de versie die vorige week is ‘gelekt’. Toen werden vier patiëntengroepen gedefinieerd, waarbij een groep bestond uit 70-plussers met comorbiditeiten. Nu wordt alleen onderscheid gemaakt tussen patiënten met en zonder COVID-19 besmetting. Zie onderstaand citaat:
 
"Patiëntengroepen: in deze leidraad is onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

Groep A:  

  • Personen zonder symptomen passend bij COVID-19;
  • Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn.

Groep B:

  • Personen met symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met symptomen passend bij COVID-19.
  • Personen met bewezen COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met bewezen COVID-19 of personen in thuisisolatie.
  • Personen met een verhoogde kans op infectie: personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om geïnfecteerd te zijn."

Het is duidelijk dat bewoners van zorginstellingen nog geen reguliere mondzorg mogen ontvangen. Alleen bij spoed kan er in overleg met de specialist ouderenzorg, het afdelingshoofd of de verpleging mondzorg worden verleend in de zorginstellingen.
De situatie in verpleeghuizen is precair. Er zijn in veel instellingen uitbraken van COVID-19. Het streven is om zo min mogelijk mensen van buitenaf toe te laten. Ook mogen de bewoners zelf het verpleeghuis niet verlaten. Dit voorkomt verspreiding van het virus.
Behandel bij spoed de bewoner in de instelling. Alleen patiënten met Corona-achtige klachten en spoedklachten worden naar een zogenoemde CAM-praktijk verwezen.
 
Voor de thuiswonende ouderen is de mondzorg weer beschikbaar. Het is raadzaam bij de triage - die vooraf dient te gaan aan elke afspraak - de kwetsbaarheid van de patiënt zorgvuldig te beoordelen. Bij een of meerdere comorbiditeiten (bijvoorbeeld diabetes, COPD of hartfalen) is terughoudendheid geboden. Weeg de risico’s van een bezoek aan de praktijk af en bespreek deze. Besef dat ook onder vitale, robuuste ouderen grote angst heerst.
Bij een huisbezoek aan iemand, die bewust zijn kleinkinderen niet ziet om het risico van besmetting te verkleinen, moet zorgvuldig worden gehandeld.
Laat mensen met Corona-achtige klachten niet komen. Vraag dit vooraf goed uit.
Besef dat een deel van deze mensen dagelijks paracetamol slikt waardoor koortsverschijnselen worden onderdrukt.
 
Bestuur NVGd