Update Leidraad Mondzorg Corona

15 mei 2020

Op deze pagina kunt u de aanvullende documenten van de Leidraad Mondzorg Corona voor 'onze' doelgroep inzien en downloaden. Onder de huidige omstandigheden wordt er van uitgegaan dat intramuraal verblijvende cliënten een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te zijn. Volg daarom de triagemodellen! Lees ook het addendum.

RIVM en Alliantie Mondzorg hebben erkend dat de (mond)zorg zo veel mogelijk door de eigen vertrouwde zorgprofessionals moet worden uitgevoerd vanwege de specifieke expertise. Er zijn drie behandelsettingen met specifieke locatiekenmerken van praktijkvoering te onderscheiden die hiervoor in aanmerking komen:
* intramuraal in een woonzorginstelling;
* een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT);
* de algemene mondzorgpraktijk.

De behandeling is per setting uitgewerkt. Zie ook de  flowcharts: intramuraal; CBT en algemene praktijk.