Algemeen

Algemeen

Tandarts-geriatrie en mondhygienist-geriatrie

Alle mondzorgverleners beschikken over basiscompetenties om verantwoorde zorg aan de (kwetsbare) ouderen te kunnen verlenen. Door verschillen in affiniteit met de problematiek en in de praktijkvoering zullen niet alle mondzorgverleners in voldoende mate met de kwetsbare oudere in aanraking komen om de meer complexe vraagstukken verantwoord het hoofd te kunnen bieden. Daardoor is er een rol weggelegd voor collegae die bijzondere competenties op dit terrein hebben verworven. Die bijzondere competenties, een samenstel van kennis, vaardigheden en houding, zijn verworven door een aanvullende opleiding en ook door het meer dan gemiddeld in aanraking komen met deze complexe problematiek. De tandarts die beschikt over deze specifieke competenties mag de titel 'tandarts-geriatrie' voeren. Sindskort kunnen ook mondhygienisten de differentiatie 'geriatrie' aanvragen. Meer informatie in de pull-down menu's.
 

nvgd1-150x150Coördinerend zorgverlener mondzorg

Sinds 2003 worden er in Nederland verzorgenden in zorgcentra opgeleid tot coördinerend zorgverlener mondzorg. Verzorgenden met een vooropleiding op niveau 3 of hoger kunnen een aanvullende cursus volgen om aandachtsvelder mondzorg te worden. Ook andere disciplines die een project mondzorg willen opstarten in hun verpleeghuis, kunnen de cursus volgen. De basis voor de cursus is de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen", aangevuld met de laatste practice based ervaringen en praktijkoefeningen.
Een lijst met opleiders gerangschikt naar woonplaats vindt u hier: cursusgevers.

 

Registratie TGe of MhGe

De NVGd heeft een systeem voor de erkenning van de tandarts-geriatrie en mondhygienist-geriatrie in het leven geroepen.  De eisen voor de eerste registratie en de herregistratie zijn opgenomen in onderstaande stukken:

Hieronder nog algemene informatie over de procedure van het Consilium:

Verder beschrijft het boek 'Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen' tot in detail hoe een mondzorgplan -en dus ook een casus- opgebouwd dient te zijn. Het boek is te bestellen via de website van SDU education