Introductie Bach Van Ho

Introductie Bach Van Ho

Voor de derde keer dit jaar is er wederom een tandarts toegetreden tot het register tandarts-geriatrie, namelijk: Bach Van Ho. Lees hieronder het verhaal van Bach Van Ho in haar eigen woorden:

Kennismaking met de gerodontologie

"Bij de start van mijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2009 stond in de syllabus geschreven: 

‘Het beroep van tandarts is veelzijdig. U wordt opgeleid in de vijf rollen die u moet vervullen (tandarts, medicus, zorgverlener, academicus en manager).’ In andere woorden: tandarts in de volle breedte."

"Deze woorden zijn mij bijgebleven tijdens de opleiding en stimuleerden mij om me te verdiepen in het vakgebied gerodontologie. In mijn laatste studiejaar introduceerde Karin Schotborgh-van Zanten mij aan Wim van Ouwerkerk om meer over de gerodontologie te leren. Gedurende een jaar heb ik onder supervisie van Wim een Individuele Profilering Gerodontologie gevolgd bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Zwolle. Hierover schreef ik het volgende in mijn eindverslag: 

‘Ik ben er tijdens de stages achter gekomen dat ik gerodontologie meer vind dan alleen een vakgebied in de tandheelkunde. Elke stagedag is nog leuker dan de vorige. Ik merkte op echt te genieten. Als ik praat met andere mensen over gerodontologie raak ik er niet over uitgepraat en ben er eigenlijk vol lof en enthousiasme over. Kort gezegd: ik ben stiekem een beetje verliefd geworden op het vakgebied.’

Met mijn enthousiasme schreef ik op 15 mei 2015 een e-mail aan Claar Wierink om te vragen naar de mogelijkheid om te solliciteren voor de opleiding tandarts-geriatrie bij de BT-Academy in Amsterdam."

Tandarts-geriatrie in opleiding (i.o.)

"In 2016 startte ik met de opleiding tandarts-geriatrie in combinatie met mijn werkzaamheden bij het CBT Zwolle en een algemene tandartspraktijk in Haren. De opleiding bestaat uit theoretische modules, praktische modules en een wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de theoretische modules heb ik veel nieuwe inzichten gekregen bij de casusbesprekingen met medecursisten, tandartsen-geriatrie, een specialist ouderengeneeskunde en een geriater. Daarnaast heb ik met veel plezier als tandarts-geriatrie i.o. met verschillende zorgverleners meegelopen, van een fysiotherapeut-geriatrie tot klinische geriaters. Naast mijn opleiding heb ik bij het CBT Zwolle de kans gekregen om de mobiele mondzorg op te zetten voor een woonzorgorganisatie met 12 verschillende locaties. Samen met ons groeiende gerodontologieteam bij het CBT heb ik tijdens mijn opleiding mondzorg mogen organiseren en uitvoeren op 16 verschillende locaties onder begeleiding van Wim."

Onderzoek

"In april 2016 startte ik mijn promotieonderzoek naar mondzorg voor thuiswonende ouderen met dementie op het Academisch Centrum Tandheelkundig Amsterdam, onder begeleiding van Frank Lobbezoo, Erik Scherder, Claar Wierink en dr. Roxane Weijenberg. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het landelijk mondzorgproject ‘De Mond Niet Vergeten! (DMNV!)’ voor thuiswonende ouderen met dementie. Hiervoor ben ik door Nederland gereisd om deelnemende ouderen gedurende een jaar te vervolgen. Om het mondzorgproject ook vanuit een andere invalshoek wetenschappelijk te kunnen evalueren hebben wij een parallel lopend onderzoek opgezet: een procesevaluatie. In de procesevaluatie werden de zorgverleners die het project DMNV! uitvoerden gedurende een jaar vervolgd en werden er met hen na een jaar semi-structurele interviews afgenomen. Ik ben de laatste artikelen aan het schrijven voor het proefschrift en verwacht in 2022 het promotieonderzoek te mogen afronden."

"Tandarts in de volle breedte, dit had naar mijn bescheiden mening ook het motto kunnen zijn van een tandarts-geriatrie. Ik heb immers opgemerkt dat we werkend in de geriatrie, naast mondzorgverlener, óók zorgverlener, medicus, academicus en manager dienen te zijn."